wu guanzhong frog

Wu Guanzhong (吴冠中) wanna-be. 2010

Advertisements